Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
07924330
thông tin tuyển dụng
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

 Theo Kế hoạch số 14/KH-CVLSVHDT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về xét tuyển viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2019.

 Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2019, thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 như sau:

ket qua xet tuyen

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa