Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
08199889
thông tin tuyển dụng
Thông báo về huỷ kết quả xét tuyển và công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

          Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 3459/SNV-CCVC ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ Thành phố về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức;

 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CVLSVHDT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Trưởng Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020;

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thông báo như sau:

1. Huỷ kết quả trúng tuyển đối với 03 thí sinh trúng tuyển viên chức vào Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc năm 2020 theo Danh sách đính kèm Quyết định này. 

Lý do: Thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định.

Đính kèm Quyết định 

2. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020, đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 30/7/1987, trúng tuyển vào vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Đính kèm Quyết định

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa