Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
07859136
thông tin tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2019

 Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-CVLSVHDT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về xét tuyển viên chức năm 2019, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 1. Số lượng viên chức cần tuyển: Tổng 16 vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng

Văn phòng

Pháp chế

1

Tổ chức nhân sự

1

Lưu trữ

1

Phòng Tài chính - Kế toán

 

Kế toán viên

3

Phòng Kinh doanh - Dịch vụ

Quản lý Kinh doanh - Dịch vụ

5

Phòng Quản lý Quy hoạch - Hạ tầng Kỹ thuật

Phó Trưởng Phòng

1

Quản lý Quy hoạch - Hạ tầng kỹ thuật

1

Phòng Văn hóa - Sự kiện - Lễ hội

Phó Trưởng Phòng

1

Quản lý Nghiệp vụ Văn hóa - Sự kiện - Lễ hội

2

2. Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển

2.1. Tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Người dự tuyển các vị trí việc làm phải đạt trình độ chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành tương ứng với mã số đăng ký dự tuyển, cụ thể theo phụ lục đính kèm Thông báo này.

(Đính kèm Phụ lục)

2.3. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 25/10/2019: Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tại Văn phòng Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, số 286 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ trên.

- Số điện thoại liên hệ: 028.39.322.386 hoặc 0907.15.42.15 (Bà Nguyễn Phương Thanh, Chuyên viên Văn phòng).

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh; theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính (thí sinh nộp khi đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2).

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng

4.1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

4.2. Phương thức tuyển dụng: Thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (có nội dung ôn tập đối với những thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2).

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút;

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến 15/11/2019.

- Địa điểm: Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, số 286 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Thông báo chi tiết:  thong bao

Phiếu đăng ký dự tuyểntai day

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa