Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
08282703
thông tin tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2020

            Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CVLSVHDT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về xét tuyển viên chức năm 2020, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

Số lượng viên chức cần tuyển: Tổng 15 vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng

Văn phòng

Tổ chức nhân sự

1

Hành chính tổng hợp

1

Lưu trữ

1

Quản trị công sở

1

Phòng Tài chính - Kế toán

 

Kế toán viên

1

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 

Quản lý Kế hoạch - Đầu tư

1

Phòng Kinh doanh - Dịch vụ

Quản lý Kinh doanh - Dịch vụ

3

Phòng Quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng

Quản lý Dự án - Đầu tư Xây dựng

2

Phòng Quản lý Quy hoạch - Hạ tầng Kỹ thuật

Quản lý Quy hoạch - Hạ tầng kỹ thuật

2

Phòng Văn hóa - Sự kiện - Lễ hội

Quản lý Nghiệp vụ Văn hóa - Sự kiện - Lễ hội

2

 

file đính kèm

Biểu mẫu: Phieu dang ky

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa