Giới thiệu chung

Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
07880883
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu xây dựng khu công viên lịch sử - văn hóa - dân tộc (giai đoạn từ nay đến năm 2030) (26/1/2015 08:18)

Công cuộc xây dựng và phát triển Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc trong 20 năm qua đã đạt được những thành quả ban đầu hết sức cơ bản, làm nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo...

Các tin khác:

các địa chỉ văn hóa