Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
07990418
giới thiệu - khu trung đại

Giới thiệu - Khu Trung Đại (23/5/2011 11:01)


Khu Trung Đại có diện tích (29,19ha) tái hiện các chiến công và những sự kiện lịch sử thời Đinh, Lê, Lý, Trần đến thời Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn (Thế kỷ 10 - thế kỷ 18) với các nội dung xây dựng chính:

  • Khu vực tái hiện thời Đinh - Lê -Lý
  • Khu vực tái hiện thời Nhà Trần
  • Khu vực tái hiện triều đại Hồ Quý Ly
  • Khu vực tái hiện thời Lê Lợi -  Nguyễn Trãi
  • Khu vực tái hiện thời Mạc - Trịnh - Nguyễn
  • Khu vực tái hiện thời Tây Sơn

 

 


Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan Khu Trung Đại

 

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa