Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09151074
Hoạt động đảng và đoàn thể
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

     Ngày 03/4/2024, Chi bộ Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (gọi tắt là Chi bộ Ban Quản lý Colivan) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

     Tham dự Hội nghị, về Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, về Chi bộ Ban Quản lý Colivan có đồng chí Hoàng Trung Nghĩa – Bí thư Chi bộ/Trưởng ban, đồng chí Lê Tấn An – Phó Bí thư Chi bộ/Phó Trưởng ban, đồng chí Châu Minh Hiếu – Chi ủy viên/Phó Trưởng ban, cùng toàn thể các đồng chí là Chi ủy viên, đảng viên Chi bộ.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Tấn An – Phó Bí thư Chi bộ/Phó Trưởng ban trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 2023 và đồng chí Châu Minh Hiếu – Chi ủy viên/Phó Trưởng ban trình bày dự thảo Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; lãnh đạo việc xây dựng, triển khai chương trình công tác của năm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; việc tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được thực hiện khẩn trương, kịp thời, tập trung lãnh đạo hoàn thành việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã dành thời gian để lắng nghe các ý kiến đóng góp của đảng viên, 100% đảng viên trong Chi bộ nhất trí cao với báo cáo tổng kết năm 2023 và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Đồng chí Lê Tấn An - Phó Bí thư Chi bộ/Phó Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí đảng viên chi bộ tham gia thảo luận trong Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ban Quản lý Colivan đã đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như tiếp tục phát huy, giữ vững truyền thống và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Colivan; tập trung xây dựng Kế hoạch và các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Colivan lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tăng chỉ tiêu phát triển đảng viên; tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024;...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Nghĩa – Bí thư Chi bộ/Trưởng ban đã nhấn mạnh những mặt ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng năm 2023, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí đề nghị toàn Chi bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như phải có giải pháp thực hiện Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; nghiên cứu xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” phù hợp với mô hình đơn vị sự nghiệp; tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ tài, đủ đức hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và số hóa theo tình hình thực tế tại đơn vị; tiếp tục xây dựng Đề án phát triển Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phương hướng nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh - dịch vụ và văn hóa - sự kiện - lễ hội gắn với Chương trình hành động số 03-Ctr/CB ngày 06/4/2020 của Chi bộ và Kế hoạch số 26/KH-CVLSVHDT ngày 19/6/2023 về thực hiện Chương trình hành động số 03-Ctr/CB ngày 06/4/2020 của Chi bộ;…

Đồng chí Hoàng Trung Nghĩa - Bí thư Chi bộ/Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Tâm - Chi ủy viên/Chánh Văn phòng Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thông qua nghị quyết Hội nghị

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết chi bộ

     Tại Hội nghị, Chi bộ Ban Quản lý Colivan đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng 04 đảng viên đạt danh hiệu “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Trao tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 8 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa